Çocuğun Başarısı Üzerinde Anne Mi Etkilidir Baba Mı?            Tecrübeli hayatlar annenin çocuk üzerindeki etkisinin babaya oranla daha fazla olduğunu söylüyor.
                       
Aymü Martin anlatıyor:
            Madam Campon ile yaptığı bir konuşma sırasında Napolyon Bonapart şöyle diyordu: “Eski öğretim sistemlerinin bir değeri olmadığı anlaşılıyor. O halde halkın gereken biçimde eğitilebilmesi için ne yapılmalıdır?” Madam Campon «anneler» diye cevap vermiş, cevap İmparator üzerinde şok etki yapmıştı. Napolyon, “Evet işte bir kelime ile ifade edilen bir eğitim sistemi. O halde çocuklarını eğitecek anneleri yetiştirmek sizin göreviniz olsun demişti.”

Çocuk Çevreden Etkilenir Mi“Bu devirde dürüst olma, kaybedersin”, “Köprüden geçene kadar ayıya dayı de” , “Kurnaz ol” , “Para getiren meslek sahibi ol oğlum” , “Aptallar olmasa kurnazlar nasıl geçinecek” , “Kimseye güvenme” , “Din de para olmuş iman da” , “Adamına göre fiyat çekeceksin” , “Yağlı müşteri” , “Kazan da, nasıl kazanırsan kazan” , “Bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın” , “Para için her yol mubahtır” , “Dostluk ayrı ticaret ayrı” , “Kendini kullandırtma” , “Kısa yoldan köşeyi döneceksin” , “Acıma acınacak hale düşersin” , “Baban dahi olsa güvenme” , “Para için anasını satar” , “Ekmek elden su gölden” , “İyilikten maraz doğar” , “Herkese şapur şupur bize yarabbi şükür” , “Ayağını kaydırmak” , “Okuyup da adam mı olacaksın, okuyanlar sürünüyor” , “Boş ver dürüstlüğü, erdemliği hayatını yaşa”.

Biyopisikososyal Açılım


BİO
PSİKO
SOSYAL
Sadece Kalıtım
Hem Kalıtım
Hem Çevre
Sadece Çevre
Fizik ve Zekâ
aktarımı gerçekleşir
Fiziksel yapıyı çocuk
değişmez olarak almıştır.
Zekâ ileri veya geri
değişkenlik gösterebilir
Çocuk anne babasından
farklı olarak zekâ ve
ahlâk değişimine
uğrayabilir

Çocuk Aileden Ne Bekler?


            
            Kişilik ve karaktere etki eden unsurlar, daha doğrusu şahsiyete biçim veren etkiler çocukluktan itibaren başlar, fakat yetişkinliğe doğru son bulmaz, bilakis artarak devam eder. Kötü aile yaşantısı ve olumsuz koşullar içinde yaşayan çocuklar okuldaki derslerde başarısızlığa uğramaktadır. Çocuğun yaşam koşullarının, onun başarısına olan etkisi %70 oranındadır.

Çocugun Özü Temiz Olsun            Kalite, başarıya farklı bakışın zaman zaman farklı yansımasıdır. “Kalite” ve “Başarı” çocuğun ancak ve ancak özünü geliştirmesinin sonucu olmalıdır. Kalite ve başarı adına çocuğun özünü yıpratacak zorlamalar anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken noktalardır. Çocuğun zekâsı illâki, bir şeyi yapamıyor olmasıyla ölçülmemelidir. Asıl olan onun ruh dünyası ve özünün temizliğidir.

Televizyon ve Çocuk


Günümüzde birçok evde televizyon adeta çocuk bakıcısı gibi ilgi görüyor. Oysa ne kadar
aldatıcı ve sinsi bir bakıcıyla karşı karşıya çocuk. 7 yaşlarınızdaki çocuğunuza kesinlikle kontrolsüz TV izlettirmeyin. Sizin kontrolünüz dışındaki bir televizyon çocuk için tehlikeli bir canavardır

Okul ve Çocuk

            Okul sosyalleşmenin ikinci adresidir. Aslında birinci adres ailedir. Anne baba ve varsa diğer kardeşler sosyalitedir, fakat yeterli değildir. Mahalle ve sokak kara düzen sosyalitedir. Okul ise sistematik sosyalleşme kurumudur.